Savjeti

Sigurnosni vodič

-1-

Funkcije pneumatika

Povezani rizici

Podnošenje opterećenja Definirano karakteristikama
vozila: opterećenje osovine
Pneumatik dimenzija nedovoljnih za opterećenje zagrijat će se. To može dovesti do brzog oštećenja pneumatika tijekom vožnje i rezultirati opasnim puknućem pneumatika. Dodir s tlom neće biti optimalan, što negativno utječe na ponašanje i prianjanje: upravljanje, funkciju motora i kočenje. Protektiranje može biti ugroženo. Vijek trajanja će se smanjiti.
Podnošenje brzine Definirano karakteristikama vozila:
maksimalna brzina vozila.
Pneumatik dimenzija nedovoljnih za opterećenje zagrijat će se. To može dovesti do brzog oštećenja pneumatika tijekom vožnje i rezultirati opasnim puknućem pneumatika. Protektiranje može biti ugroženo. Vijek trajanja će se smanjiti.
Vožnja na različitim površinama Ovisno o vrsti posla i uporabi Pneumatik koji nije prilagođen položaju ili uporabi:
- zagrijava se: pneumatik za miješanu uporabu koji se koristi za dugotrajna putovanja autocestom.
- oštećuje se: gazeći sloj pneumatika za cestovnu uporabu koristi se na neasfaltiranom tlu.
U drugom slučaju, pneumatik koji sadržava značajna oštećenja mora pregledati stručnjak kako bi se utvrdilo može li nastaviti vožnju, treba li se popraviti ili ukloniti iz uporabe. Imajte na umu da nepokriveni metalni sloj može oksidirati: uporaba pneumatika s takvim oštećenjem smatra se kršenjem Zakona o cestovnom prometu. Takve štete mogu dovesti do brzog oštećenja pneumatika tijekom vožnje i rezultirati opasnim puknućem pneumatika. Protektiranje može biti ugroženo. Vijek trajanja će se smanjiti.
Upravljanje vozilom Ovisno o vrsti posla i uporabi Na upravljačkoj osovini, pneumatik koji nije prilagođen položaju ili uporabi može izgubiti preciznost upravljanja, ovisno o funkciji, površini tla i brzini. To može ugroziti savršeno upravljanje vozilom.
Upravljanje vozilo Informiranje vozača
o stanju površine tla
Pneumatici upravljačke osovine prvi dolaze u kontakt s nadolazećom površinom tla. Pneumatici namijenjeni toj osovini moraju neprestano snabdijevati vozača informacijama i promjenama stanja površine tla: primjerice privremeno smanjenje prianjanja. Pneumatik koji nije predviđen za tu osovinu može prenositi ili prikrivati određene informacije o promjenama stanja površine tla.
Omogućavanje ugodne
vožnje
Specifična karakteristika
pneumatika za upravljačke osovine: prilagođeni i jedinstveni utori
Upravljačka osovina je posebno osjetljiva na ujednačenost pneumatika: veza s upravljačem, blizina vozača itd. Pneumatici namijenjeni ovoj osovini posebno su razvijeni kako bi zadovoljili ovaj kriterij i imaju utore prilagođene za optimizaciju te funkcije. Pneumatik koji nije predviđen za upravljačku osovinu manje će ispuniti tu funkciju i može izazvati poremećaj u ravnoteži cijelog sustava za okretanje.
Prijenos
momenta
Kočenje: ovisi o sustavima
za zaustavljanje.
Za nagla kočenja upravljačka
osovina je ključna.
Kočenjem i sustavom usporavanja
upravlja pogonska osovina
Pri naglom kočenju, na upravljačku osovinu prenosi se velika količina opterećenja: pneumatici te osovine imaju stoga ključnu ulogu u zaustavnom putu vozila.
Pneumatik koji nije predviđen za uporabu na upravljačkoj osovini može imati smanjene performanse kočenja kada se nalazi na tom mjestu.
Pri kočenju pomoću sustava za zaustavljanje, pneumatici za pogonsku osovinu imaju ključnu ulogu na razini utora i karkase: neprimjereni pneumatik imat će manju učinkovitost pri prijenosu momenta kočenja te će doći do smanjenja vijeka trajanja.
Prijenos
momenta
Motor: ovisi o snazi
i okretnom momentu vozila
Ubrzanje vozila prenosi se na tlo isključivo pneumaticima pogonske osovine: neprimjereni pneumatik bit će manje učinkovit za prijenos okretnog momenta te će doći do smanjenja vijeka trajanja.
Trajanje radi smanjenja
troškova
u odnosu na povrat po kilometru Pneumatici moraju biti prilagođeni osovini i uporabi vozila: utori koji nisu prilagođeni osovini ili serija koja nije prilagođena uporabi neće ostvariti performanse po kilometru koje odgovaraju mogućnostima pneumatika.
Trajanje radi smanjenja
troškova
u odnosu na potrošnju
goriva vozila
Kamionski pneumatici imaju značajan utjecaj na potrošnju vozila. Odabir serije i utora utjecat će i na potrošnju goriva. Za neke slučajeve, moguće je optimizirati potrošnju korištenjem pneumatika s niskim otporom kotrljanja.
Otpor kotrljanja pneumatika smanjuje se istovremeno s korištenjem: zamjena pneumatika prije nego se istroši do kraja* znači i gubitak potencijala štednje goriva.

*Razina potpune istrošenosti pneumatika ovisi o lokalnim propisima. Neovisno o propisima i izvan zimskog perioda, nikada nemojte voziti s pneumaticima kojima je dubina utora manja od 1 mm nakon obnavljanja gaznog sloja.

Rizici povezani s upravljačkom osovinom, koji mogu dovesti do smanjenja prianjanja, mogućnosti upravljanja te rezultirati brzim oštećenjem pneumatika tijekom vožnje ili čak opasnim puknućem pneumatika, mogu uključivati i gubitak kontrole nad vozilom.