Proizvodi

Narezivanje I obnavljanje

-1-

PRODUŽITE VIJEK TRAJANJA VAŠIH PNEUMATIKA!

Karkas (kostur) MICHELIN pneumatika dizajniran je tako da se može višekratno ponovno narezivati i oblikovati. Zahvaljujući profesionalnom upravljanju prilagođava se vašoj aktivnosti uz optimalnu ekonomičnost te sigurnost. Pored toga čuvate i okoliš.

Smanjite troškove po kilometru.
Ponovnim brazdanjem guma i obnavljanjem protektiranjem MICHELIN Remix® pneumatika ostvarit ćete značajne uštede !
Pneumatik koji je ponovno narezan ostvaruje do 10% bolje prianjanje,(1), omogućuje prelazak do 25%(2) više kilometara te uštedu do 2 litre goriva / 100 km(3).
Obnovljeni pneumatik zadržava iste performanse kao i novi, ali njegova cijena je oko 40% jeftinija(4), a može preći jednak broj kilometara.
Čuvajte okoliš.
Kao odgovorni profesionalac vi štedite na gorivu, sirovim materijalima te smanjujete otpad višenamjenskim korištenjem vaših guma.

  • (1) U odnosu na utvrđene karakteristike na istim istrošenim pneumaticima. Oznake MICHELIN – ispitivanja obavljena na betonskoj podlozi
  • (2) Preporuke TNPF – travanj 2013.
  • (3) Sudski je vještak utvrdio 1,94 l/100 km u usporednom ispitivanju koje je u lipnju 2007. obavljeno u Tehnološkom centru Michelin u gradu Ladoux.
  • (4) Cijene prema internim izvorima za 2014. i cijene na mreži koje je istražilo vanjsko tijelo za 2014.

KONSTRUIRAN ZA VAS

ZAŠTO NAREZIVANJE?

Stručnjaci u službi vaše sigurnosti

Produljite učinkovitost svojih pneumatika

Vrhunsko trajanje obnovljenih pneumatika premium

Narezivanje pneumatika MICHELIN sastoji se od uklanjanja 3 do 4 mm sloja gume posebnim alatom. Taj postupak može se obaviti na novom kamionskom pneumatiku MICHELIN ili na pneumatiku MICHELIN Remix®. 100% je sigurno. Zahvaljujući tom postupku, optimizirajte iskoristivost po kilometru, smanjite potrošnju goriva i povećajte prianjanje svojih pneumatika.

ZAŠTO NAREZIVANJE?

POVJERENO STRUČNJAKU,

NAREZIVANJE PRUŽA 3 PREDNOSTI U PERFORMANSAMA AKTIVNOSTI TEŠKIH VOZILA
Infographie recreusage

… OBAVLJENO OD STRANE STRUČNJAKA, NAREZIVANJE PNEUMATIKA
NAREZIVANJE PNEUMATIKA NE UTJEČE NA NJEGOVU PRIHVATLJIVOST ZA OBNAVLJANJE

Saznajte više na : Bijela knjiga ili DESIGNED FOR MORE

(1) U odnosu na razdoblje kada su bili istrošeni njihovi profili gazećeg sloja. Oznake Michelin – ispitivanja obavljena na betonskoj podlozi.
(2) Primjer cestovnog kompleta pneumatika koji prelazi 120 000 km/godišnje sa stopom narezanog pneumatika na tlu od 25 %.
(3) Interni podaci Michelin: Prosječna težina na 4 glavne dimenzije na tržištu (315/80 R 22,5; 315/70 R 22,5; 385/65 R 22,5; 13 R 22,5).

Više sigurnosti!

Michelin preporučuje narezivanje kada ostaje 2 do 4 mm gaznog sloja.

Narezivanje vrši mreža profesionalnih suradnika, a sigurno je jer je predviđeno prilikom proizvodnje.Izvršeno prema našim uputama, narezivanje ne ugrožava sigurnost površine pneumatika, niti unutrašnju strukturu karkase zahvaljujući zaštitnom sloju.

Kod novih pneumatika MICHELIN i pneumatika MICHELIN Remix®, debljina sloja za narezivanje jednolična je i dovoljna (3 do 4 mm) za potpuno sigurno obavljanje postupka, bez utjecaja na ukupne performanse.

Narezivanje ne ugrožava prihvat pneumatika za obnavljanje MICHELIN Remix®.

Optimizirano prianjanje

Narezivanje vraća mogućnost naglog kočenja i daje dubinu pneumatiku od 6 do 8 mm. Dubina utora je tako približna onoj napola iskorištenih kamionskih pneumatika. Vaš pneumatik ponovno ima optimalno prianjanje za potpuno sigurnu vožnju.

picto-recreusage_adherence

Na mokroj podlozi narezani pneumatici vašem kamionu omogućuju bočno prianjanje i bolju trakciju za približno 10% u usporedbi s tim istim iskorištenim pneumaticima(1).

Podatak Michelin – Ispitivanje provedeno na brušenom betonu

Veća dugotrajnost

picto-recreusage_kilometres

Narezivanje pneumatika MICHELIN produžuje vijek trajanja kako novog pneumatika MICHELIN tako i pneumatika MICHELIN Remix® zahvaljujući dubini utora koja se može ostvariti. Tako dobivenih 6 do 8 mm utora daje 20% do 25% više kilometara!

Manje goriva!

picto-recreusage_litre

Otpor kotrljanja djeluje izravno na potrošnju goriva.

Narezivanje se vrši kada pneumatik ima najbolje performanse otpora kotrljana. Pneumatik je uglađen, a debljina gume koja se koristi je najtanja. Utori se manje deformiraju pri kontaktu sa cestom, pneumatik se manje zagrijava te tako daje manje otpora kotrljanju, zbog čega dolazi do manje potrošnje goriva

Narezivanje odgađa opremanje kamiona novim pneumaticima, što smanjuje potrošnju goriva.

Briga za okoliš!

picto-recreusage_tonne

Smanjenjem korištenja goriva, narezivanje gaznog sloja pneumatika MICHELIN dovodi do smanjenja emisija CO2 do 1,6 tona ukupno u godini (2) te istovremeno čuva okoliš.

picto-recreusage_kilo

4 Narezivanjem gaznog sloja štedite jedan novi pneumatik MICHELIN, što iznosi 70 kg nepotrošenih sirovina (3) i jednu karkasu pneumatika koja nije bačena u otpad.

(2) Na primjeru ukupnog cestovnog prometa od 120 000 km/po godini s postotkom ponovno oblikovanih pneumatika u uporabi od 25%.
(3) Vlastiti podaci Michelin : Prosječna težina izračunata prema 4 najčešće korištene dimenzije (315/80 R 22.5 ; 315/70 R 22.5 ; 385/65 R 22.5 ; 13 R 22.5).]

Zakoni

Narezivanje pneumatika MICHELIN sukladno je europskim zakonima i onima na snazi u europskim državama. Za većinu država, zakon izričito tvrdi da kamionski pneumatik može biti narezan pod uvjetom da na bočnici ima oznaku «regroovable » ili simbol U te ako narezivanje vrši profesionalna osoba prema odredbama postupka.

Narezivanje preporučuje ETRTO (Europska tehnička organizacija za gume i naplatke).

Obnavljanje MICHELIN Remix® produljuje radne karakteristike pneumatika. Još bolje, ono omogućuje uštede, pruža veću fleksibilnost upotrebe i čini vas dijelom održivog prijevoza.

Obnovljeni pneumatik MICHELIN Remix® pruža iste ključne radne karakteristike kao i novi pneumatik MICHELIN, posebice po pitanju sigurnosti, čvrstoće i trajnosti, te jamči:

ZAŠTO
OBNAVLJANJE?

RADI UŠTEDE,
RADI MOGUĆNOSTI DUGOTRAJNOG PRIJEVOZA
I FLEKSIBILNOG NAČINA UPOTREBE

...BEZ USTUPAKA PO PITANJU SIGURNOSTI

Saznajte više: Bijela knjiga ili DESIGNED FOR MORE

(1) Interna ispitivanja 2013. Trajanje pneumatika MICHELIN Remix® = 97 % vijeka trajanja novog pneumatika Michelin istih dimenzija.
(2) Prosječna cijena u Europi prema internim izvorima za 2014. i cijene na mreži koje je istražilo vanjsko tijelo za 2014.
(3) 350 mogućih kombinacije obnovljenog / novog pneumatika zahvaljujući obnavljanju MICHELIN Remix®
(4) Prilikom obnavljanja MICHELIN Remix® potrebno je dodati prosječno samo 20 kg sirovine što je u prosjeku 70 % uštede u odnosu na kupovinu novog pneumatika.

Veće uštede

rechapage_economie

Obnovljeni pneumatik MICHELIN Remix® omogućuje vam oko 100 % više prijeđenih kilometara za otprilike 60 % cijene novog pneumatika MICHELIN**. Dvostruka ušteda!
Osim toga, zahvaljujući kvaliteti karkase, pneumatici MICHELIN mogu se višekratno obnavljati. Učinkovit način za dodatnu optimizaciju troškova.

* Na temelju činjenice da je većina dimenzija, mješavina i volumena gume koje se upotrebljavaju jednaka kod novih pneumatika MICHELIN i obnovljenih pneumatika MICHELIN Remix®.
** Cijene prema internim izvorima za 2014. i cijene na mreži koje je istražilo vanjsko tijelo za 2014.

Više mekoće

rechapage_souplesse

Obnavljanje MICHELIN Remix® predstavlja fleksibilno rješenje jer vam omogućuje da izvučete najbolje iz svojih pneumatika i unaprijedite način upotrebe.
S obnovljenim pneumatikom na raspolaganju vam je izbor između više mogućnosti postavljanja i više položaja. Tako možete u potpunosti iskoristiti sve pneumatike koje imate na zalihi.
Obnavljanje MICHELIN Remix® vam tako omogućuje i prilagođavanje gazećih slojeva svojim potrebama. Distributer pneumatika Michelin može vam ponuditi do 350 mogućih kombinacija!

Bolja zaštita okoliša

rechapage_environnement

Obnavljanje je rješenje koje čuva okoliš.
Produljivanjem vijeka trajanja pneumatika obnavljanje MICHELIN Remix® smanjuje broj novih pneumatika u upotrebi.
Ne smije se zaboraviti da se obnavljanjem štede i sirovine. Konkretno, obnavljanjem MICHELIN Remix® očuva se 50 kilograma sirovine. Potrebno je dodati u prosjeku samo 20 kilograma sirovine što je 70 % manje sirovine nego za proizvodnju novog pneumatika!

Saznajte više o obnovljenim pneumaticima MICHELIN Remix®

rechapage_performance

Tvrtka Michelin, gotovo stoljetni stručnjak u obnavljanju pneumatika za teška vozila, razvila je proizvod MICHELIN Remix®.
Ovo ekskluzivno znanje zamjene gazećeg sloja istrošenog pneumatika na prethodno je ispitano i pripremljeno na karkasi MICHELIN.
Obnavljanje MICHELIN, obavljeno pomoću najmodernijih tehnologija na ovom području koje su razvili naši stručnjaci, zadovoljava sve vaše zahtjeve po pitanjima sigurnosti, ušteda i zaštite okoliša.