Pravne napomene

Web-stranicu uređuje:

Francuski proizvođač guma Michelin Michelin

Place des Carmes Déchaux

63040 Clermont-Ferrand Cedex 9

France

Telefon: (33) 4 73 32 20 00      Faks:(33)4 73 32 22 02

Društvo s ograničenom odgovornošću s temeljnim kapitalom od 504 000 004 €.

855 200 507 R.C.S. Clermont-Ferrand

SIREN broj 855 200 507

Porezni broj unutar EU FR33855200507

Hosting web-stranice

LINKBYNET, Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
FRANCE
Tel. : +33 (0)1 48 13 00 00
Faks : +33 (0)1 48 13 31 21

Upravitelj za publikacije: Hélène Creskens

Zahvaljujemo vam se na pažljivom čitanju ovih uvjeta za uporabu prije posjećivanja Web-stranice tvrtke Michelin posvećene liniji proizvoda za Kamione. Ova Web-stranica namijenjena je maloprodajnicima i korisnicima guma za kamione u Francuskoj. Vratite se na padajući izbornik kako biste pristupili web-stranici za svoju državu.

Društva grupacije Michelin samostalna su s pravne strane i čine neovisnu pravnu osobu. Međutim, radi pojednostavljenja komunikacije informacija predstavljenih na ovoj Web-stranici, koriste se sljedeći pojmovi: "Michelin", "Grupacija", "grupacija Michelin" i "mi" - navedeni pojmovi koriste se pri označavanju sva društva grupacije Michelin, uz napomenu da svako od društava neovisno upravlja svojim aktivnostima.

ČLANAK 1: PREDMET

Predmet ove napomene je definiranje načina na koje Michelin na vaše raspolaganje stavlja web-stranicu i načina na koje pristupate i koristite ovu web-stranicu. Svako pristupanje web-stranici podložno je poštivanju ove pravne napomene, za koju Michelin zadržava pravo promjene i ažuriranja u svakom trenutku. Pristup web-stranici i njezino korištenje podrazumijeva da prihvaćate ovu pravnu napomenu i suglasni ste s praksama grupacije Michelin vezanima za povjerljivost i zaštitu podataka osobnog sadržaja.

ČLANAK 2: PRISTUP WEB-STRANICI

Ova web-stranica namijenjena je svim korisnicima. Sadrži dijelove u kojima se predstavlja iskustvo grupacije Michelin na području prometa, inovacije na području kamionskih guma, katalog guma tvrtke Michelin i "lokator prodavača". Osim toga, ova web-stranica sadrži i poseban prostor za prijavu na uslugu za popravke Michelin Euro Assist.

Michelin nastoji omogućiti pristup web-stranici, no nije podložan nikakvoj obvezi. Izričito se navodi da u slučaju održavanja, ažuriranja ili zbog bilo kojeg drugog razloga, posebice tehničke i pravne prirode, pristup web-stranici može biti promijenjen ili prekinut. Michelin ni u kojem slučaju nije odgovoran za takve prekide i posljedice koje prekidi mogu imati za vas.

Obvezujete se da web-stranici nećete pristupati prijevarom niti ćete, posebice, na taj način pristupati interaktivnim uslugama, u slučaju da takve usluge postoje.

ČLANAK 3: PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Sadržaji (posebice, ali ograničeno na informacije, tekst, grafike, podatke, slike, fotografije, vizualizacije, videozapisi i zvučni zapisi, programi i baze podataka, kao i oblik svih tih elemenata te oblik same web-stranice) zaštićeni su autorskim pravom i/ili drugim pravima intelektualnog vlasništva. Sadržaji su ekskluzivno vlasništvo Michelina i/ili njegovih društava-kćeri. Svako kopiranje, reprodukcija, prikazivanje, korištenje, prilagodba, izmjena, modifikacija, prijevod, prijenos, djelomičan ili u cijelosti, sadržaja, pripadali oni društvu Michelin i/ili njezinim društvima-kćerima koja su prava ustupila Michelinu, kakvim god postupkom, nije dopušteno, uz iznimku ograničenih prava koja su vam ustupljena u nastavku i/ili ako se radi o privatnoj kopiji za osobno korištenje osobe koja ju je kopirala. Sadržaji koji se nalaze na ovoj web-stranici podložni su izmjenama bez prethodne obavijesti i na raspolaganje se daju bez jamstava bilo koje vrste, izričitih ili neizrečenih, i ne mogu dovesti do bilo kakvog prava na odštetu. Sadržaji su zaštićeni autorskim pravom © 1997-2014 Michelin. Logotipi su registrirani zaštitni znakovi.

Podaci o maloprodajnicima kamionskih guma prikupljeni i stavljeni na raspolaganje korisnicima ove web-stranice radi pregledavanja čine bazu podataka, koju je stvorio i koja je u vlasništvu društva Michelin. Sadržaj te baze podataka je stoga zaštićena autorskim pravom kao i odredbama zakona br. 98-536 od 1. srpnja 1998. o pravnoj zaštiti baza podataka, koje se prenose na Direktivu 96/9/EZ od 11. ožujka 1996.

Pristupanjem ovoj web-stranici, obvezujete se da:

- nećete reproducirati, prikazivati, prevoditi, prilagođavati ili modificirati, u cijelosti ili djelomično te na bilo koji način, sadržaj baza podataka;

- nećete izvoditi, prikupljati, proizvoditi, prikazivati ili čuvati, izravno ili neizravno, na bilo kakav server, na bilo koji način ili u bilo kojem obliku, cijeli ili značajni kvalitativni ili kvantitativni dio sadržaja baze podataka;

- nećete iskoristiti, stavljanjem u javnu upotrebu, sadržaj baze podataka, u cijelosti ili njezina značajnog kvalitativna ili kvantitativna dijela, u bilo kojem obliku;

- nećete izvoditi ili iskorištavati na opetovani i/ili sustavni način ne-značajne kvalitativne ili kvantitativne dijelove baze podataka kada te radnje očito nadilaze uvjete uobičajene uporabe baze podataka.

Svako kršenje autorskih prava baze podataka smatra se krivičnim djelom krivotvorenja, kažnjivo prema člancima 335-2 i sljedećim Zakona o intelektualnom vlasništvu. Svaki čin izvođenja kojim se krše prava proizvođača baze podataka podložan je sankcijama predviđenim člancima 343-1 do 4 Zakona o intelektualnom vlasništvu.

ČLANAK 4: ELEKTRONIČKA POŠTA

Pri komuniciranju s društvo Michelin putem elektroničke pošte, potrebno je ispuniti formulare za elektroničku poštu dostupne na web-stranici. Odgovori društva Michelin na elektroničku poštu, kao i pristup web-stranici i sadržajima ne znači i ne može se smatrati reklamnom, promotivnom ili komercijalnom radnjom na području države u kojoj se nalazi korisnik.

ČLANAK 5: ZAŠTITA  OSOBNIH PODATAKA

Našu web-stranicu možete posjetiti na uobičajeni način, pri čemu niste obvezani otkriti svoj identitet i navesti osobne informacije. Michelin od vas ponekad može tražiti informacije, primjerice, kako bi odgovorio na vaš zahtjev, pružio vam neku uslugu ili u marketinške svrhe.

Prikupljeni podaci odnose se na ime, adresu, telefonski broj, broj faks-uređaja, elektroničku adresu itd.

Radi poboljšanja usluge, Michelin skuplja anonimne podatke vezane uz vaše kretanje po web-stranici u svrhu mjerenja njezinih performansi. Michelin te statističke podatke o posjećenosti web-stranice koristi kako bi bolje shvatio način na koji je web-stranica posjećena, koliko posjetitelja posjećuje web-stranicu i specifične stranice, trajanje i učestalost posjeta itd. Ti statistički podaci služe isključivo za poboljšanje usluga na ovoj web-stranici.

5.1 Primatelji osobnih podataka

Podaci prikupljeni posredstvom naše web-stranice namijenjeni su društvu Michelin kao i njegovim odabranim partnerima i/ili pružateljima usluga koje ono odabere. Ti posljednji ugovorom su obvezani poštivati povjerljivost i sigurnost podataka koji su im dostavljeni i ne smiju ih koristiti u bilo koju svrhu osim one koja im je povjerena. Michelin se obvezuje da neće prodavati, iznajmiti ili ustupiti vaše podatke osobnoga karaktera trećim osobama. Međutim, pri primjeni sudske ili administrativne odluke, u skladu s primjenjivim zakonom ili radi zaštite vlastitih prava ili dobara, Michelin može biti prinuđen dostaviti vaše podatke osobnog karaktera.

5.2 Pravo pristupa, izmjene, ukidanja i obustave

Vezano uz podatke osobnog karaktera koje ste nam ustupili, imate pravo pristupa, ispravka i ukidanja, kao i pravo obustave iz legitimnih razloga sukladnih francuskom Zakonu o informacijama i slobodama br. 78-17 iz 6. siječnja 1978., izmijenjenom zakonom br. 2004-810 iz 6. kolovoza 2004.

Isto se tako bez ikakvih troškova možete protiviti prikupljanju i korištenju vaših podataka od strane Michelina. Štoviše, imate pravo protivljenja korištenju vaših podataka u svrhu istraživanja, posebno komercijalnog, u okviru Zakona o informacijama i slobodama.

Radi korištenja tih prava dovoljno je poslati poštu na sljedeću adresu:

MFPM, Service Marketing Poids Lourd France, Place des Carmes Déchaux, 63040 Clermont Ferrand Cedex 9

5.3 Poveznice na internetske stranice

Naša web-stranica može sadržavati poveznice na druge web-stranice. Obavještavamo vas da Michelin ne dijeli vaše podatke osobnog karaktera s tim stranicama osim u slučaju korištenja gumba za društvene mreže kao što je navedeno u članku 5.4 koji slijedi. Preporučujemo vam da pri napuštanju naše web-stranice, možete biti podložni drugim praksama u svrhu zaštite osobnih podataka, nad kojima Michelin nema nikakvu kontrolu i nije u okviru njegovih odgovornosti.

5.4 Društvene mreže

Web-stranica koristi dodatke za društvene mreže (u daljnjem tekstu "gumbi za društvene mreže") koje snabdijeva i koristi odgovarajuća društvena mreža.Ti gumbi za društvene mreže mogu se identificirati pomoću logotipa navedenih društvenih mreža. Ti gumbi omogućuju vam dijeljenje poveznica ili sadržaja naše web-stranice na svoj profil na društvenoj mreži. Isto tako vam omogućuju da na svom profilu objavite obavijesti o sadržajima koji su vam se svidjeli, komentare vezane uz sadržaje ili da preporučite sadržaje na svojem profilu. Pri korištenju gumba za društvene mreže, dijelite informacije s društvenom mrežom koja ih pohranjuje - Michelin nema nikakva utjecaja na način na koji te društvene mreže prikupljaju i koriste vaše podatke. Ako želite saznati koja je namjera i opseg prikupljanja podataka te koje je daljnje postupanje i korištenje podataka koje dijelite uporabom gumba za društvene mreže, provjerite politike zaštite osobnih podataka odgovarajuće društvene mreže.

Nadalje, čak i ako ne koristite gumbe za društvene mreže, pri posjećivanju stranice koja sadrži taj gumb na našoj web-stranici, vaš preglednik može stvoriti izravnu vezu s poslužiteljima društvene mreže. Ako niste povezani s društvenom mrežom tijekom posjećivanja naše web-stranice ili ne posjedujete korisnički račun navedene društvene mreže, ta društvena mreža može prikupiti podatke o datumu i vremenu pristupanja stranici, njezin URL, kao i tehničke podatke o vašoj IP-adresi, pregledniku i operativnom sustavu koji koristite. Ako ne želite da društvena mreža povezuje podatke prikupljene posredstvom naše web-stranice s vašim korisničkim računom, morate se odjaviti s društvene mreže prilikom posjećivanja naše web-stranice. Michelin nema nikakva utjecaja na prikupljanje i obradu vaših podataka o posjećivanju koje prikuplja društvena mreža pomoću svojim gumba i savjetujemo vam da provjerite politike zaštite osobnih podataka navedenih društvenih mreža kako biste se upoznali s ciljnom uporabom tih podataka, koja je prvenstveno u marketinške svrhe.

Naša web-stranica ne prima podatke o vašim profilima s društvenih mreža.

ČLANAK 6: JAMSTVO I ODGOVORNOST

Sadržaji objavljeni na web-stranici pružaju se "takvi kakvi jesu" bez ikakvih izričitih ili neizrečenih jamstava. Michelin zadržava pravo promjene, ispravljanja, prekida i/ili ukidanja sadržaja ili pristupa web-stranici u svakom trenutku, bez prethodne obavijesti. Michelin ne može biti odgovoran u slučaju zaraze vaših informatičkih resursa kao rezultat širenja virusa ili drugih informatičkih infekcija. Vaša je obveza poduzeti sve prikladne mjere kako biste zaštitili svoje informatičke resurse.

Ni u kojem slučaju Michelin, njegovi zaposlenici, dobavljači ili suradnici navedeni na web-stranici ne mogu biti odgovorni, temeljem neke radnje prema ugovornoj obvezi, kaznenoj odgovornosti ili bilo koje druge radnje, za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu, nenamjernu ili slučajnu, bilo kakve prirode, ili za povredu, posebice, financijske ili komercijalne prirode, koja je rezultat korištenja web-stranice ili bilo kakvih informacija prikupljenih na web-stranici.

Web-stranici može sadržavati jednostavne ili složene veze na partnerske stranice društva Michelin ili treće, uz dopuštenje istih za složene veze. Michelin nema nikakvu kontrolu nad tim stranicama niti, kao posljedica toga, preuzima bilo kakvu odgovornost za njihovu pristupanje, prikladnost, dostupnost, sadržaj, reklame, proizvode i/ili usluge dostupne na ili putem tih web-stranica. Isto tako, Michelin nije ni na koji način odgovoran za izravnu ili neizravnu štetu koja može nastati prilikom vašeg pristupa ili korištenja partnerske stranice ili ne poštivanje zakona od strane tih stranica.

ČLANAK 7: SUDSKA NADLEŽNOST I PRIMJENJIVI ZAKON

Za sve sporove vezane uz stranicu, prema ovoj pravnoj napomeni, nadležnost ima sud u Clermont-Ferrandu i vode se sadržajno prema francuskim zakonima, neovisno o propisima vezanima za proturječnost zakona. Korištenje web-stranice znači izričiti pristanak korisnika na primjenu ove odredbe. U slučaju da jedna od odredbi ove pravne napomene bude ocijenjena protuzakonitom, ništavnom ili neprimjenjivom iz bilo kojeg razloga, smatrat će se da nije dio pravne napomene i neće utjecati na pravovaljanost niti primjenu drugih odredbi.