Pravna obavijest

Ovu Internetsku stranicu objavljuje:

MICHELIN HRVATSKA d.o.o.

Zagrebačka 99, 10360 Sesvete

 

Poslužitelj:

Micro Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown
Dublin 18, D18 P521,
Irska
+ 353 1 7063476

 

Upravljani partner usluge:

LINKBYNET, Parc du Colombier

14 rue Jules Saulnier

93200 Saint-Denis

FRANCE

Tél : +33 (0)1 48 13 00 00

Fax : +33 (0)1 48 13 31 21

 

Direktor objave: SPYROS POLITIS

 

Molimo da pažljivo pročitate ovu pravnu obavijest prije konzultiranja ove Michelin-ove internetske stranice (“Internetska stranica”) namijenjene poslovnoj liniji „Kamioni“. Ova Internetska stranica  rezervirana je za korisnike i prodavatelje  kamionskih guma koji su osnovani u Hrvatskoj. Molimo da koristite “svjetsku mapu” kako bi pristupili odgovarajućoj državi.

Društva koja pripadaju Michelin Grupi su samostalni pravni subjekti i imaju neovisan pravni položaj. Međutim, u cilju olakšavanja prijenosa informacija  na ovoj Internetskoj stranici, sljedeći izrazi mogu biti korišteni: “Michelin”, “Grupa”, “Michelin Grupa” i “mi”; ovi izrazi koriste se kako bi označili sva društva koja u Grupi neovisno obavljaju svoje poslovanje.

ČLANAK 1: SVRHA

Svrha ove pravne obavijesti je utvrditi uvjete pod kojima Michelin Vama stavlja na raspolaganje Internetsku stranicu i uvjete koji reguliraju Vaš pristup i uporabu iste. Vaša uporaba Internetske stranice ovisi o Vašoj suglasnosti s ovom pravnom obavijesti, za koju Michelin zadržava pravo izmjene ili ažuriranja u bilo kojem trenutku. Pristupom i uporabom Internetske stranice pristajete biti obvezani uvjetima ove pravne obavijesti.

Ako se ne slažete s postojećim uvjetima, molimo da se odmah suzdržite od pristupa i/ili uporabe ove Internetske stranice.

ČLANAK 2: PRISTUP I UPORABA INTERNETSKE STRANICE I SADRŽAJA

2.1. Internetska stranica: Pristup i uporaba

Michelin nastoji osigurati dostupnost Internetske stranice, a da pritom nije obvezan to osigurati. Pristup Internetskoj stranici može biti izmijenjen, privremeno onemogućen ili zabranjen u svrhu održavanja, ažuriranja ili nekog drugog razloga, osobito razloga tehničke, pravne ili sigurnosne prirode. Michelin se neće smatrati odgovornim za ove poremećaje ili bilo koje druge posljedice koje nastanu korisniku. 

Vi se obvezujete suzdržati od prijevarnog pristupa ili uporabe ove Internetske stranice.

 

2.2. Sadržaj: Pristup i uporaba

Ova Internetska stranica je dostupna svim korisnicima i sadrži nekoliko naslova koji predstavljaju, uključujući, ali nisu ograničeni na, Michelin-ovo iskustvo s mobilnošću i inovacijama koje se odnose na kamionske gume, Michelin-ov katalog kamionskih guma te alat koji omogućuje odabir odgovarajućih guma ili prodavatelja.

Michelin zadržava pravo izmijeniti, ispraviti, prekinuti i/ili povući neke ili sve sadržaje i/ili Internetsku stranicu u bilo kojem trenutku bez obavijesti.

Michelin Vam omogućava preuzimanje, ispisivanje i upotrebu sadržaja pod uvjetom da: (I) je omogućena opcija preuzimanja, (II) se sadržaj ne koristi u komercijalne svrhe, (III) se koristi u dobroj vjeri i (IV) se obavijesti o vlasništvu, kao i datum on-line objave koji se pojavljuju u sadržaju ostave netaknutima, ako su takve informacije prikazane. Ovo pravo se ni u kojem slučaju ne smije protumačiti kao davanje dozvole, osobito u odnosu na žig i logotip.

Bilo koji Sadržaj Treće Strane, definiran kao u Članku 3.2., je podložan odgovarajućim uvjetima treće strane.

2.3. Ograničenja uporabe

Osim ako nije unaprijed izričito odobreno od strane Michelin-a, bilo kakva reprodukcija, prikazivanje i uporaba suprotna od one gore navedene je zabranjena, osobito:

  • bilo kakva prilagodba, činjenje dostupnim javnosti (po zahtjevu ili ne), distribucija, ponovni prijenos u bilo kojem obliku, umrežavanje, javna komunikacija svih ili dijelova Usluga, i svih radova, usluga, žigova i svih materijala zaštićenih autorskim pravom ili materijala koji bi mogli biti zaštićeni pravom intelektualnog vlasništva koji su reproducirani na Internetskoj stranici;
  • bilo kakvo izdvajanje ili ponovno korištenje, uključujući i u privatne svrhe, značajnog dijela (u smislu kvantitete i/ili kvalitete) sadržaja baza podataka stvorenih na Internetskoj stranici;
  • bilo kakvo ponovljeno ili sistematično izdvajanje ili ponovno korištenje, uključujući i u privatne svrhe, čak i malog dijela sadržaja baza podataka stvorenih na Internetskoj stranici;
  • bilo kakva poveznica, pristup, izmjena, dodatak, brisanje povezano sa automatskim sustavom obrade za online objave i koje preinačuje uvjete objave ili urednička pravila.

Bilo koji korisnik koji povrijedi ovu pravnu obavijest snosi odgovornost za građanski ili kazneni progon osobito u odnosu na povredu autorskih prava, povredu srodnih prava i/ili povredu prava proizvođača baza podataka i automatskog sustava obrade.

Korisnika se podsjeća da su sljedeća djela zabranjena:

  • pristup i prijevarno zadržavanje u automatskom sustavu obrade podataka,
  • brisanje, preinaka ili prijevarno dodavanje podataka u spomenuti sustav,
  • blokiranje spomenutog sustava.

Michelin može pokrenuti kazneni progon protiv bilo kojeg korisnika koji ne postupi sukladno ovim odredbama.

ČLANAK 3: PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

3.1. Općenito

Sadržaj (koji uključuje, ali nije ograničen na podatke, tekstove, dokumente, grafove, podatke, software, baze podataka, API, slike, fotografije, videozapise i zvučne zapise, žigove i logotipe kao i oblik svih navedenih sastavnica i same Internetske stranice) je zaštićen autorskim pravom i/ili drugim pravima intelektualnog vlasništva. Sadržaj je isključivo vlasništvo izdavatelja. Svako umnožavanje, reproduciranje, korištenje, prilagođivanje, izmjena, modifikacija, prijevod ili širenje sadržaja, u cijelosti ili u dijelu, nezakonito je, neovisno o tome pripada li Michelin-u ili trećoj strani koja je dodijelila Michelin-u prava na to bilo kojim postupkom, bez obzira na ograničena prava dodijeljena korisniku temeljem Članka 4. niže i/ili svaki privatni primjerak rezerviran je isključivo za korištenje svog nositelja. Sadržaj ove Internetske stranice podložan je izmjenama bez obavijesti i objavljuje se bez ikakvog jamstva, izričitog ili podrazumijevanog, i iz njega ne proizlazi pravo na naknadu. Sadržaj je zaštićen autorskim pravom © MICHELIN ROMANIA ili autorskim pravom svojih partnera. Logotipi su registrirani žigovi.

Svi podaci povezani s distributerima kamionskih guma i/ili vrsta guma koji su  dostupni Internet korisnicima za savjetovanje sačinjavaju bazu podataka, čiji je vlasnik i proizvođač Michelin. Posljedično, sadržaj tih baza podataka je zaštićen autorovim autorskim pravom i odredbama Francuskog zakona br°98-536 od 1. srpnja 1998. o pravnoj zaštiti baza podataka kojim je implementirana Direktiva 96/9 EC od 11. ožujka 1996.

3.2. Dodatna pravila vezana uz Sadržaj Trećih Strana

Određeni "Sadržaj Trećih Strana" (uključujući ali ne ograničavajući se na sve informacije, tekstove, dokumente, grafike, vizuale, software, baze podataka, API, podatke, zvučne zapise, videozapise, fotografije, internetske poveznice, internetske stranice trećih strana, kanal podataka sa društvenih mreža, rss kanal objava sa blogova i knjižnice podataka i rječnike i sav drugi sadržaj i materijale, u bilo kojem obliku, dobivenih ili izvedenih iz izvora trećih strana izvan Michelin-a) mogu Vam biti učinjeni dostupnim kroz, unutar ili u vezi sa Vašim korištenjem Internetske stranice.

Sva prava intelektualnog vlasništva i licence za korištenje vezane uz Sadržaj Trećih Strana određena su primjenjivim uvjetima treće strane.

ČLANAK 4: ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA

Radi izmjene podataka putem e-maila sa Michelin-om, morate u e-mailu ispuniti obrazac dostupan na Internetskoj stranici. Michelin-ovi odgovori na e-mailove i pružanje pristupa Internetskoj stranici i njenom sadržaju ne smatra se da predstavlja ili stvara dokaz o bilo kojem oglašavanju, promotivnim ili prodajnim aktivnostima u državi u kojoj se korisnik nalazi.

ČLANAK 5: ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Molimo pogledajte naša Pravila o privatnosti i Pravila o kolačićima.

Naša Internetska stranica može sadržavati poveznice na druge internetske stranice. Michelin ne dijeli vaše osobne podatke sa tim internetskim stranicama u slučaju korištenja tipki ili plug-inova društvenih mreža. Ako slijedite poveznice na bilo koju od ovih internetski stranica, podvrgnuti ste praksama privatnosti navedenih internetskih stranica, na koje Michelin nema kontrole i za što Michelin ne može preuzeti odgovornost.

ČLANAK 6:  OGRANIČENJE JAMSTVA I ODGOVORNOSTI

6.1. Opće ograničenje

OSIM AKO NIJE ZABRANJENO OBVEZUJUĆIM MJESNIM ZAKONIMA, INTERNETSKA STRANICA I SADRŽAJ OBJAVLJEN I/ILI UČINJEN DOSTUPNIM NA NJOJ ILI PUTEM NJE SE PRUŽA "U STANJU U KAKVOM JE", BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, BILO KOJE PRIRODE I MICHELIN SE IZRIČITO ODRIČE SVAKE ODGOVORNOSTI BILO KOJE PRIRODE U VEZI S DIJELOM SADRŽAJA ILI CIJELIM SADRŽAJEM I/ILI INTERNETSKE STRANICE. MICHELIN SE NE MOŽE SMATRATI ODGOVORNIM, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA SLUČAJEVE BILO KOJE ZARAZE VAŠIH RAČUNALNIH RESUSRA KOJA JE POSLJEDICA ŠIRENJA VIRUSA ILI DRUGIH ZARAZA. VAŠA JE ODGOVORNOST DA PODUZMETE ODGOVARAJUĆE MJERE KAKO BISTE ZAŠTITILI VAŠE RAČUNALNE RESURSE.

MICHELIN, NJEGOVI DIREKTORI, ZAPOSLENICI, AGENTI, DOBAVLJAČI ILI PARTNERI SPOMENUTI NA INTERNETSKOJ STRANICI NI U JEDNOM SLUČAJU NEĆE SE MOĆI SMATRATI ODGOVORNIM, NA TEMELJU UGOVORNOG, IZVANUGOVORNOG ILI BILO KOJEG DRUGOG ZAHTJEVA, ZA BILO KOJU ŠTETU, BEZ OBZIRA JE LI IZRAVNA ILI NEIZRAVNA, UZGREDNA ILI POSLJEDIČNA, ILI BILO KOJE PRIRODE, ILI ZA BILO KOJI GUBITAK, POSEBICE FINANCIJSKE ILI POSLOVNE PRIRODE, KOJA PROIZLAZI IZ (NE) PRISTUPANJA I/ILI (NE) KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE ILI INFORMACIJE DOBIVENE NA BILO KOJI NAČIN NA ILI PUTEM INTERNETSKE STRANICE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA SADRŽAJ TREĆIH STRANA (KAKO JE DEFINIRANO U ČLANKU 3.2 GORE).

6.2 Dodatna ograničenja u pogledu Sadržaja Trećih Strana i Internetske stranice

INTERNETSKA STRANICA MOŽE SADRŽAVATI JEDNOSTAVNE ILI UGRAĐENE POVEZNICE NA SADRŽAJ TREĆIH STRANA, UZ OVLAŠTENJE POTONJEG ZA UGRAĐENE POVEZNICE. PRIHVAĆATE DA MICHELIN NIJE ODGOVORAN I NIJE U OBVEZI KONTROLIRATI, NADZIRATI ILI ISPRAVLJATI TAKAV SADRŽAJ TREĆIH STRANA; DODATNO, MICHELIN NE SNOSI ODGOVORNOST BEZ OBZIRA NA NJIHOVU PRISTUPAČNOST, PRIMJENJIVOST, DOSTUPNOST, SADRŽAJ, OGLAŠAVANJE, PROIZVODE I/ILI USLUGE DOSTUPNE NA ILI SA TIH INTERNETSKIH STRANICA. POSLJEDIČNO, MICHELIN NEĆE SNOSITI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA BILO KOJI IZRAVNU ILI NEIZRAVNU ŠTETU KOJA MOŽE PROIZAĆI IZ VAŠEG (NE) PRISTUPANJA NA ILI (NE) KORIŠTENJA SADRŽAJA TREĆIH STRANA I/ILI ZA PROPUŠTANJE OVIH INTERNETSKI STRANICA DA BUDU USKLAĐENE SA SVIM PRIMJENJIVIM ZAKONIMA I PROPISIMA.

MICHELIN MOŽE AŽURIRATI, IZMIJENITI ILI MODIFICIRATI INTERNETSKU STRANICU KAO REZULTAT PROMJENE ILI NEDOSUTPNOSTI TAKVOG SADRŽAJA TREĆE STRANE ILI INTERNETSKE STRANICE. MICHELIN MOŽE TAKOĐER PRESTATI PRUŽATI PRISTUP NA SADRŽAJ TREĆE STRANE ILI INTERNETSKE STRANICE BEZ BILO KAKVE ODGOVORNOSTI PREMA VAMA.

ČLANAK 7: PRIMJENJIVO PRAVO I NADLEŽNOST

Svaki spor vezan uz Internetsku stranicu ili ovu pravnu obavijest rješavati će se pred sudovima u Zagrebu. Na spor će se primjenjivati i njegova osnovanost će se tumačiti u skladu s hrvatskim pravom, neovisno o pravilima o sukobu zakona. Korištenje Internetske stranice podrazumijeva korisnikov izričit pristanak na primjenu ovog Članka. U slučaju da jedan od uvjeta ovih pravnih informacija bude smatran nezakonitim, ništavim ili neprimjenjivim iz bilo kojeg razloga, smatrati će se da nije dio ove pravne obavijesti i neće utjecati na valjanost ili primjenu drugih uvjeta.

 

Pravna obavijest: Rujan 2018.